Klub ovisnika o kocki

Udruga KLOK (Klub ovisnika o kockanju) osnovana je u rujnu mjesecu 2007. godine s osnovnim ciljem
pomoći patološkim kockarima i njihovim obiteljima u rješavanju za njih ogromnog problema. Udrugu
je osnovao prof. dr. Zoran Zoričić, vodeći stručnjak za ovisnosti u zemlji, a radu udruge pridružilo se još
nekoliko priznatih stručnjaka s područja ovisnosti: prim. dr. Robert Torre, prim. dr. Ante Orešković, dr. sc.
Luka Maršić, prof. Radovan Tatalovi i dr.

 

Stručnjaci KLOK-a od prvog dana naglašavaju potrebu zajedničkog, sveobuhvatnog pristupa problemu
patološkog kockanja, naglašavajući razliku između igre većine i patološkog kockanja manjine igrača,
te potičući suradnju organizatora igranja na sreću, regulatora tržišta te adiktološke struke.

Cilj preventivnih aktivnosti KLOK-a je edukacija igrača, poticanje i edukacija priređivača igara na sreću
na odgovoran pristup igranju i prevenciju patološkog kockanja - kroz izradu flajera koji ukazuju na rizik
i potencijalne opasnosti, zatim samoprocjenskih upitnika koji daju odgovor da li je pojedini igrač
navikama ili intenzitetom u riziku razvoja patologije, odnosno da li je prešao rubikon ovisnosti.


U svrhu što ranijeg prepoznavanja problema te nuđenja pomoći pojedincu i njegovoj obitelji, od
strane HUPIS-a financiran je HELPLINE s brojem 08007888 na koju se javljaju stručnjaci KLOK-a.
Za one igrače koji su razvili patološki stil kockanja KLOK nudi i sudjelovanje u radu rehabilitacijskih
grupa, koje su višeobiteljske, a sastaju se jednom tjedno u večernjim satima i planirane su na rok od
najmanje jedne godine. KLOK se koristi prostorom koji je u najmu od grada Zagreba, na adresi Karela
Zahradnika 2
, u Sloboštini u Novom Zagrebu.


Pored preventivnog i rehabilitacijskog djelovanja, stručnjaci KLOK-a organizirali su brojne tribine,
simpozije i kongrese posvećene patološkom kockanju. Veliki je broj medijskih nastupa u kojima su
educirali igrače o mogućnosti razvoja patologije te ih upoznali s modelima pomoći. Prof. dr. Zoran
Zoričić i prim. dr. Robert Torre objavili su i nekoliko knjiga posvećenih problemu patološkog kockanja,
te niz znanstvenih i stručnih članaka.

U KBC Sestre milosrdnice funkcionira ambulanta za nove ovisnosti, u kojoj građani mogu dobiti
pomoć i savjete, a u PB sveti Ivan otvorena je i dnevna bolnica.
Primjer suradnje KLOK-a i priređivača igara na sreću s idejom suradnje na prevenciji problema
patologije pozitivan je primjer suradnje priređivača igara na sreću i stručnjaka.