O nama

HUPIS - Hrvatska udruga priređivača igara na sreću svoj današnji naziv nosi od ožujka 2015. godine, a osnovana je kao Hrvatska udruga automat klubova 18. travnja 2006. godine u Zagrebu.

U prvim godinama svog rada udruga je okupljala samo priređivače igara na sreću u automat klubovima no tijekom 2014. godine zaživjela je ideja da se članstvo udruge proširi i na sve ostale priređivače igara na sreću s prostora Republike Hrvatske pa su tako na sjednici Skupštine HUAK-a, održanoj 18. prosinca 2014., donesene odluke i izmjene s ciljem osnaživanja rada udruge i proširenja na sve priređivače igara na sreću

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću djeluje na području Republike Hrvatske, a rad udruge bazira se na praćenju rada i rješavanju konkretnih problema s kojima se susreću priređivači igara na sreću, ukazivanju na nepravilnosti i inzistiranju na radu u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke i Etičkim kodeksom.

Uz ostalo udruga  predlaže mjere i rješenja za poboljšanje statusa priređivača igara na sreću, s ciljem da se zakonodavni okvir uskladi s potrebama i pravilima struke te odredbama Europske Unije.

S danom registracije novog imena pri Registru udruga Republike Hrvatske, udruga nosi ime Hrvatska udruga priređivača igara na sreću (HUPIS), a svoje djelovanje proširuje i na sve priređivače igara na sreću u RH.

Gradski ured za opću upravu dana 13.ožujka 2015. donio je Rješenje o upisu promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i potvrdio novi Statut udruge (Klasa:UP/I-230-02/2015-02/187, UR Broj. 251-07-11-15-2).

Sjedište HUPIS-a je u Zagrebu, Tratinska 2

Tijela udruge su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Potpredsjednik
 5. Glavni tajnik
 6. Etičko povjerenstvo

Udrugu predstavljaju u skladu s ovlastima:

 • Zdenko Tomić, predsjednik
 • Dalibor Jelavić, glavni tajnik

Članovi Upravnog odbora su:

 • Zdenko Tomić
 • Nikola Bjelkanović
 • Dijana Matošić
 • Zdravko Josić
 • Samed Hadžiaganović
 • Urban Cerar

Članovi Etčkog povjerenstva su:

 • Marina Habuš, predsjednica
 • Damir Hasaković
 • Franjo Lučić

 

Djelovanje udruge i njenih članova regulirano je Statutom.

Naši članovi i partneri