O nama

HUPIS - Hrvatska udruga priređivača igara na sreću svoj današnji naziv nosi od ožujka 2015. godine, a osnovana je kao Hrvatska udruga automat klubova 18. travnja 2006. godine u Zagrebu. 

U prvim godinama svog rada udruga je okupljala samo priređivače igara na sreću u automat klubovima no tijekom 2014. godine zaživjela je ideja da se članstvo udruge proširi i na sve ostale priređivače igara na sreću s prostora Republike Hrvatske pa su tako na sjednici Skupštine HUAK-a, održanoj 18. prosinca 2014., donesene odluke i izmjene s ciljem osnaživanja rada udruge i proširenja na sve priređivače igara na sreću

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću djeluje na području Republike Hrvatske, a rad udruge bazira se na praćenju rada i rješavanju konkretnih problema s kojima se susreću priređivači igara na sreću, ukazivanju na nepravilnosti i inzistiranju na radu u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke i Etičkim kodeksom.

Uz ostalo udruga  predlaže mjere i rješenja za poboljšanje statusa priređivača igara na sreću, s ciljem da se zakonodavni okvir uskladi s potrebama i pravilima struke te odredbama Europske Unije.

S danom registracije novog imena pri Registru udruga Republike Hrvatske, udruga nosi ime Hrvatska udruga priređivača igara na sreću (HUPIS), a svoje djelovanje proširuje i na sve priređivače igara na sreću u RH.

Gradski ured za opću upravu dana 13.ožujka 2015. donio je Rješenje o upisu promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i potvrdio novi Statut udruge (Klasa:UP/I-230-02/2015-02/187, UR Broj. 251-07-11-15-2).

Sjedište HUPIS-a je u Zagrebu, Tratinska 2

Tijela udruge su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik
 4. Potpredsjednik
 5. Glavni tajnik
 6. Etičko povjerenstvo

Udrugu predstavljaju u skladu s ovlastima:

 • Zdenko Tomić, predsjednik
 • Dalibor Jelavić, glavni tajnik

Članovi Upravnog odbora su:

 • Zdenko Tomić
 • Nikola Bjelkanović
 • Dijana Matošić
 • Zdravko Josić
 • Samed Hadžiaganović
 • Urban Cerar

Članovi Etčkog povjerenstva su:

 • Marina Habuš, predsjednica
 • Damir Hasaković
 • Franjo Lučić

Djelovanje udruge i njenih članova regulirano je Statutom.

 

 

Croatian Gaming Association (CGA), known previously as the Croatian Association of Automat Club (HUAK), is a national association which acts upon the whole region of the Republic of Croatia. The main goal of HUPIS is to gather all organizers of games of chance in Croatia. Furthermore, the activities of the association consist of monitoring work and resolving issues that organizers of games of chance face, indicating irregularities and keeping the work consistent with legal directives, occupation standards, and EU regulations.

Naši članovi i partneri