Zakon o mjerama ograničavanja i Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja

22.04.2024.

Radi zaštite zajedničkih vrijednosti, unutrašnjeg zajedničkog tržišta, zajedničkih interesa, neovisnosti i cjelovitosti područja Europske unije, EU primjenjuje mjere ili sankcije ograničavanja s ciljem provođenja zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja je uspostavljena u članku 24. Ugovora o EU.

Shodno tome, u Republici Hrvatskoj na snazi je „novi“ Zakon o mjerama ograničavanja(„Narodne novine“ broj 133/23),na snazi od 15. studenog 2023. godine, kojim je utvrđen postupak primjene mjera ograničavanja na temelju obvezujućih pravnih akata EU-a, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjere ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Zakon o mjerama ograničavanja odnosi se na fizičke, pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni sankcijama, a sve radi zaštite demokratskih načela, ljudskih prava i međunarodnog prava, vladavine prava sukladno očuvanju međunarodnog mira i sprječavanju sukoba uz jačanje međunarodne sigurnosti (članak 2. Zakona o mjerama ograničavanja).

Zakon predviđa provođenje mjera nad imovinom: zamrzavanje cjelokupne imovine i drugih gospodarskih izvora koji su u posjedu ili vlasništvu subjekta prema kojem se mjere primjenjuju, zamrzavanje drugih sredstava pod nadzorom subjekta prema kojem se mjere primjenjuju, te zamrzavanje financijskih sredstava i imovine koji proizlaze ili su nastali iz financijskih sredstava ili druge imovine u vlasništvu ili pod izravnom kontrolom subjekta prema kojem se mjere primjenjuju te financijskih sredstava ili druge imovine osoba koje djeluju u ime ili po nalogu subjekta prema kojem se mjere primjenjuju, potom zabrana pristupa financijskim sredstvima (članak 4. st. 4. Zakona).

Sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 133/23), predstavljene su Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja, a njihova je svrha podizanje razine svijesti i jedinstvena primjena ZMO-a. Smjernice se odnose na sve obveznike provedbe ZMO-a. U svrhu osiguranja pravovremene primjene mjera ograničavanja, obveznici su dužni redovito i u realnom vremenu pratiti promjene sankcijskih popisa te integrirati postupke za provedbu mjera ograničavanja u vlastite poslovne modele. Ne postoji jedinstven model primjene mjera ograničavanja koji bi odgovarao svim obveznicima. Svaki obveznik dužan je uspostaviti model primjene mjera ograničavanja primjeren svom djelokrugu rada i kompleksnosti poslovanja. U situacijama kompleksnih poslovnih modela biti će nužno uspostaviti automatizirane provjere sankcijskih popisa.