Uvođenje EUR

15.09.2022.

Obavještavamo Vas da je Odluka o dopuni Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji objavljena u službenom glasilu  Republike Hrvatske "Narodne novine", broj 108/2022., dana 19. rujna  2022.. Odluku možete pronaći na sljedećoj poveznici -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_108_1593.html

Odlukom je dopunjena točka IV. Odluke o plaćanju i naplati u stranim  sredstvima plaćanja u zemlji ("Narodne novine", br. 111/2005. i  16/2015.) novim stavkom 3. Tim stavkom je uređeno da je dopušteno  plaćanje i naplata u gotovom novcu eura, kao stranom sredstvu  plaćanja, u odnosu između rezidenata pri korištenju automata za igre  na sreću. Napominjemo da je gotov novac eura strani gotov novac do 1.  siječnja 2023., odnosno da Odluka ne uređuje postupanje s gotovim  novcem eura nakon 31. prosinca 2022. godine.

U skladu s člankom 2. Odluke, ista stupa na snagu 27. rujna 2022. pa  od toga datuma priređivači igara na sreću mogu primati plaćanje od  strane rezidenata i nerezidenata kod pružanja usluge priređivanja  igara na sreću pomoću automata za igre na sreću – u nastavku teksta:  pružanje usluge), osim u gotovom novcu kuna, i u gotovom novcu eura.

Napominjemo da je postupanje s naplaćenim gotovim novcem eura, kao  stranim gotovim novcem, uređeno Odlukom o načinu na koji rezidenti  podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci  ("Narodne novine", br. 48/2010.).

Posebno napominjemo da priređivači igara na sreću ne mogu koristiti,  radi isplate igračima, ni gotov novac eura koji su primili putem  posredne predopskrbe (posredna predopskrba uređena je Zakonom o  uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj; "Narodne  novine", br. 57/2022. i 88/2022. – u nastavku teksta: Zakon) prije  dana uvođenja eura, u skladu s člankom 24. Zakona.