Sudjelovanje u izdavanju Prometne bojanke za djecu

22.03.2019.

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću odlučila je, kao i prijašnjih godina, sudjelovati u izdavanju "Prometne bojanke za djecu" u suradnji sa International Police Association-om, Sekcija Hrvatska. HUPIS nastoji u što većoj mjeri podupirati ovakve projekte s ciljem razvoja i prosperiteta društva kojeg je član. 

Cilj projekta je educirati djecu o opasnostima koja prijete u prometu te tako smanjiti broj stradale djece u prometu.