Održana godišnja skupština HUPIS-a

22.03.2019.

U četvrtak, 10.12.2015. godine, u organizaciji HUPIS-a održana je redovna godišnja Skupština za sve članove udruge. Na Skupštini je predstavljeno izvješće o radu i aktivnosti udruge kroz godinu od strane predsjednika Andreja Sajka, glavnog tajnika Dalibora Jelavića te odvjetnika udruge Joška Biliškova. Uz to, glavni tajnik je podnio financijsko izvješće te plan rada za narednu, 2016. godinu.

Uz redovnu godišnju Skupštinu održana je i edukacija  "Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma" od strane gospodina Borisa Masnjaka, inače stalnog sudskog vještaka za financije. Prezentaciju na spomenutu temu možete preuzeti na našoj web stranici.
Na edukaciji su, kao i prošle godine, mogli sudjelovati svi priređivači igara na sreću, a ne samo članovi udruge.
Po završetku edukacije prisutni su dobili certifikat koji služi kao potvrda da su navedeni ispunili obavezu koja proizlazi iz zakona. 
Na sljedećem linku možete u cijelosti pročitati spomenuti Zakon.

Također, u suradnji sa predavačem prof.dr.sc. Zoranom Zoričićem održana je edukacija na temu odgovornog priređivanja (Responsible Gaming). Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama, psihijatar subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti , predstavio je problem ovisnosti o igrama na sreću te rad udruge, u kojoj djeluje kao voditelj,  KLOK. Predsjednik udruge i glavni tajnik potom su obavijestili sudionike o suradnji dviju udruga, HUPIS-a i KLOK-a, te  o novim uvjetima korištenja besplatne help-linije, 0800-7888.

Nakon skupštine i spomenutih edukacija održan je kraći domjenak te prigodno druženje.


Ovim putem, zahvalili bismo svima na dolasku te izražavamo želju da se naredne godine vidimo u još većem broju.