OBAVIJEST PRIREĐIVAČIMA VEZANO UZ ISTICANJE HELPLINE BROJA 0800-7888

26.03.2018.

Poštovani priređivači,
 
Zakon i podzakonski akti koji reguliraju igre na sreću propisuju da svaki priređivač igara na sreću u svakoj poslovnici mora imati istaknutu obavijest o mogućoj štetnosti igre na sreću i o broju telefona na koji igrači mogu potražiti i dobiti stručnu pomoć u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću.
 
Sukladno tome, većina priređivača je do sada besplatno i bez posebnog dopuštenja koristila i isticala broj „besplatnog telefona“ HELPLINE 0800-7888 na koji se javljaju stručnjaci za probleme ovisnosti. Takva praksa predstavlja kršenje prava isključivog vlasnika navedenog broja telefona, naše udruge HUPIS, o čemu Vas ovim putem obavještavamo. Naime, Hrvatska udruge priređivača igara na sreću je temeljem ugovora s VIPnet d.o.o. postala isključivi i ključni korisnik gore navedenog broja i prava vezanih uz isti. Iz navedenog proizlaze i obveze HUPIS-a prema operateru VIPnet d.o.o., a među ostalim i plaćanje mjesečnih računa ispostavljenih od strane VIPnet d.o.o.-a za sve korištene usluge. Pored navedenog, HUPIS usko surađuje i financijski potpomaže tim stručnjaka koji organiziraju javljanje te pružanje adekvatne pomoći na „besplatni telefon“ 0800-7888. Zbog financiranja ovog zahtjevnog projekta, za koji se u budućnosti namjerava izdvojiti još više sredstava, upravni odbor HUPIS-a donio je Odluku o naplati isticanja navedenog broja u poslovnim prostorima i na stranicama priređivača koji, posebno naglašavamo, nisu članovi HUPIS-a.
 
Ovim putem molimo sve priređivače koji ističu navedeni broj u svojim poslovnicama, a nisu članovi udruge ili ne plaćaju mjesečnu naknadu za isticanje broja sukladno Odluci Upravnog odbora da isti broj uklone te prestanu sa daljnjim isticanjem istog.
Svako isticanje telefonskog broja 0800-7888 u poslovnicama priređivača ili na njegovim stranicama koje neće biti u skladu s OdlukomUpravnog odbora HUPIS-a smatrat će se nedopuštenim korištenjem tuđeg dobra i protiv priređivača koji na nedopušten način koriste HELPLINE 0800-7888 biti će podnesena odgovarajuća prijava, nadležnim tijelima i Ministarstvu Financija RH, te poduzete pravne radnje protiv navedenog društva i odgovornih osoba. 
 
Hvala i srdačno,
 
tajništvo HUPIS-a