IPAK ’23. – 2. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu ovisnosti

28.11.2023.

Održan je 2. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu ovisnosti o internetu, pušenju, psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kockanju - IPAK ’23. 

Na skupu je, u okviru panel rasprave, sudjelovao i predstavnik Hrvatske udruge priređivača igara na sreću, Savjetnik Upravnog Odbora, gospodin Dalibor Jelavić.

 

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću prepoznaje važnost ovakvih događaja te će i u budućnosti na istim sudjelovati i kontinuirano ih podržavati.