EDUKACIJA - ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA

28.05.2019.

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću, kao i svake godine do sad, organizira godišnju edukaciju povodom primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Edukacija će se održati 19.3.2019. godine.

 

Svi prisutni predstavnici priređivača po završetku edukacije dobit će Uvjerenje o sudjelovanju na edukaciji, a za sve članove udruge edukacija je besplatna.