Edukacija za priređivače igara na sreću na temu primjene novoga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

24.04.2018.

U Poreznoj upravi, u Središnjem uredu, održana je edukacija za priređivače igara na sreću na temu primjene novoga Zakona o sprječavanju pranja novca i  financiranju terorizma(Narodne novine, 108/2017 - u nastavku: Zakon).

S obzirom da je novi Zakon stupio na snagu 01. siječnja 2018. godine, te sadrži određene promjene u postupanju koje priređivači igara na sreću moraju implementirati u svoje poslovanje, kako bi se osigurala uspješna provedba odredbi predmetnog Zakona, dogovoreno je s predstavnicima Ureda za sprječavanje pranja novca da se organizira edukacija priređivača igara na sreću.

Edukaciju je provela predstavnica Ureda za sprječavanje pranja novca, voditeljica Službe za prevenciju i međuinstitucionalnu suradnju gđa. Marijana Biluš, uz prisustvovanje predstavnika nadležnog nadzornog tijela Porezne uprave.

Svim članovima poslana je prezentacija sa navedene edukacije te dodatna pravna dokumentacija propisana ovim Zakonom. Molimo sve članove koje iste nisu dobili da se jave tajništvu udruge.