Održana Radna skupština HUPIS-a i edukacija povodom primjene ZSPNFT-a

Napisano 29/12/2017

U srijedu, 06.12.2017. godine, s početkom u 12h u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24, 10000 Zagreb, u sklopu izložbe aparata Merkur Gaming-a , održana je Radna skupština HUPIS-a te godišnja edukacija povodom primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. 

Edukaciju povodom primjene Zakona pripremio je te održao gospodin Boris Masnjak, a svi prisutni dobili su uvjerenja o sudjelovanju na "Edukaciji o provedbi Zakona s posebnim osvrtom na igre na sreću". Na edukaciji je sudjelovalo 40-ak polaznika, većinom predstavnika priređivača igara na sreću. Zahvaljujemo svima na dolasku uz želju da se iduće godine vidimo u još brojnijem sastavu.

 

Molimo sve članove koji su bili spriječeni prisustvovati edukaciji da se jave u tajništvo udruge. 


 

 

Naši članovi i partneri