Održana Izvještajna skupština HUPIS-a i edukacija povodom primjene ZSPNFT

Napisano 19/01/2017

U Hotelu International Zagreb održana je Izvještajna skupština Hrvatske udruge priređivača igara na sreću te edukacija povodom primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. 

Na Izvještajnoj skupštini članovima udruge predstavljena su financijska izvješća, godišnji pregled djelovanja udruge te plan rada udruge za 2017. godinu. Sva predana izvješća jednoglasno su usvojena od strane prisutnih članova udruge. 

Edukaciju povodom primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma HUPIS organizira svake godine, pa tako i ove, sukladno zakonskoj obavezi. Gospodin Boris Masnjak i ove nas je godine upoznao sa prijedlozima izmjena zakonskih propisa te koje obveze iz istih proizlaze za priređivače igara na sreću. Ovim putem molimo sve članove koji su eventualno bili spriječeni da se jave u tajništvo udruge kako bismo im osigurali i poslali svu dokumentaciju vezanu za održanu edukaciju. 

Zahvaljujemo svima na dolasku uz želju da se iduće godine vidimo u još brojnijem sastavu.

 

Naši članovi i partneri